Över 100 grader från solfångaren

Ja, det blir otroligt varmt i solpanelerna under soliga dagar. Under våren 2018 låg ofta vattentemperaturen på 80-90 grader. Vi har sedan april månad endast eldat i vedpannan vid några enstaka tillfällen.

Är du intresserad av detta med  solvärme, solceller och vedeldning? Kolla på den här hemsidan och med energirådgivaren i din kommun!

Solvedanläggningen på den här hemsidan har använts sedan 2007 till stor belåtenhet.

Som jag beskrev i tidningen Ny teknik den 27/3 2013 så är det tack vare solen jag känner mig rik.