Hushållsberedskap vid strömavbrott

En vinter för några år sedan drabbades vi av ett längre strömavbrott som sträckte sig över flera dygn. Vi har sedan huset byggdes 1981 ordnat med öppen spis och vedspis så uppvärmningen var inga problem.  Ett större problem var att få in vatten i huset. Det här blev starten på vad som kan kallas hushållsberedskap hos oss.

Följande åtgärder vidtogs:

-Inköp av omformare för att kunna driva cirkulationspumpen till värmesystemet med bilbatteriet (12 V/230V)

-Senare inköp av ett dieseldrivet elverk med en effekt av 4,5 kW.

-Montering av trefas elkontakt vid vattenpumpen för att kunna ansluta elverket.

-Montering av säkerhetsströmbrytare efter elmätaren för att kunna ansluta  elverket till husets elsystem.

-Inköp av laddningsbara ficklampor med vev.

-Inköp av laddningsbar vevradio.

Det känns bra att ha hushållsberedskap vid strömavbrott, inte minst när avbrotten sker när det är minusgrader utomhus.