Solceller för el-produktion installerat

Ja, nu är de på plats, solcellerna. Under sommaren 2012 monterades tio paneler med en total effekt på 1950 watt. Under hösten 2014 kompletterades med ytterligare tio paneler vilket gör den totala effekten 4 kW (4000 watt).
Vi har sedan starten 2012 producerat cirka 19000 kwh. Detta har under åren medfört att våra elräkningar varit väldigt låga.

Under sommaren 2019 har elproduktion och elförbrukning varit densamma. Detta trots att vi laddar vår elbil på 40 kW. En förklaring till detta är att vi också konsekvent laddar elbilen på dagtid då vår solelanläggning producerar el.

 

Apropå detta med diskussionerna om alternativa energislag!!

Panelerna är anslutna via en växellikriktare till det ordinarie el-nätet. Det känns faktiskt häftigt att vara en liten del i det stora elnätet. Många dagar är vi faktiskt också självförsörjande på el-strömmen då vi inte är några stora förbrukare totalt sett. Skriv några rader på Kontakt om du har synpunkter och/eller frågor.