Solved 2 som vedbod vid villa och fritidshus

Har du en hög med ved och vill få lite ordning på den inför eldningssäsongen? Saknar du en vedbod eller en enkel vedförvaring vid din villa eller fritidshus?

Vill du ha en i stort sett underhållsfri vedbod som rymmer ca 2 kubikmeter travad och kluven ved? Du kan lägga kort brasved, längre pannved  i Solved 2. Plåttaket skyddar mot regn och eftersom veden i övrigt ligger öppet så torkar den bra. När veden förbrukats kan vedboden lätt monteras ned och förvaras tills ny ved kommer.  De galvaniserade metallprofilerna är enkla att använda. Den här demonterbara vedhållaren gör att du kan lägga in den de lösa delarna  i ett förråd när de inte används.

Vill du göra ett större vedförråd kan sidostyckena på Solved 2 användas som gavlar/stöd för veden.  Ett alternativ är att bygga upp förrådet av flera Solved 2 med ett heltäckande tak. En variant för 8 kubikmeter travad ved håller på att utvecklas. Kolla gärna på nya bilder på hemsidan som kommer under våren 2011.  

Bild på Solved 2, pris mm, hittar du på hemsidan under Solved Energy systems om du klickar längst upp till höger. Beställning sker via Kontakt eller 070-645 61 60.