Solved Energy Systems

Solved Energy Systems är benämningen på ett komplett energisystem som innehåller solpaneler för varmvatten, solceller för el-produktion samt vedeldning. Dessutom ingår en el-bil i konceptet och en sådan kommer att leasas under 2016. För vår del blir det en Nissan Leaf.