Studiebesök

Under året kommer vi att ordna studiebesök på Sörlunda för att visa hur vårt Solved Energy Systems och vår Hushållsberedskap vid strömavbrott fungerar.

Fastbränsleeldning med vedpanna

Solpaneler för varmvatten

Solceller för elproduktion

Eldriven personbil

Hushållsberedskap vid strömavbrott

Ett studiebesök för en grupp Max 10 personer kostar 625 kr.

Ett studiebesök för en till två personer kostar 250 kr.

Barn & ungdomar under 18 år ingen kostnad.

Frågor & bokning på info@innovationigranhed.se eller mobil 070-6456160