Vedhållaren Solved-ett hjälpmedel i vedhanteringen.

Innovation i Granhed har tagit fram  två varianter av vedhållare som är demonterbara och galvaniserade och som gör det lite lättare med veden.  Kombinationsmöjligheterna är många.

Du kan exempelvis använda vedhållaren för att trava veden i,  som en liten vedbod och hållare för vedsäck. För att göra en en vedbod som passar in i omgivningen kan du ex.vis montera träpanel, som stämmer med huset, på vedhållaren Solved 2.

Pris:

Solved 1:  2300 + moms o frakt

Solved 2:  3100 kr + moms o frakt