Solved Energy Systems®

 

I Solved Energy Systems ingår ett förenklat vedhanteringssystem, Solved 1 och 2,  framtaget för att underlätta hantering av ved. Systemet är uppbyggt så att det enkelt ska kunna användas i mindre panncentraler vid bland annat villor och gårdar. Det är uppbyggt av vedhållare som består av galvaniserade metallprofiler. (se skisser) I vedhållaren kan sedan ved staplas i olika längder. Om man travar meterved så går det enkelt att såga av denna med en motorsåg med långt svärd.

I samband med att veden travas eller plockas ur var noga med att montera säkerhetsvinklarna enligt anvisning, då blir Solved stadig även då veden travas i och ur.  Ett tips här att använda ett par träreglar som stöd för att hålla vedhållarna på plats.  När det finns tillräckligt mycket ved på pallen hålls vedhållarna ordentligt på plats av vedens tryck. Vedhållarna monteras  enkelt bort när veden är förbrukad.

Ett alternativ till att trava veden på vedhållaren är att använda stor vedsäck i kombination med vedhållaren Solved 2.  Solved 2 har ju också plåttak som är en fördel om veden förvaras utomhus. Se bilder!

En fördel med systemet är att en större mängd ved kan tas in i panncentralen och därmed bättre kvalitet och torrhet med bättre verkningsgrad som följd. Ett alternativ är att Solved 1 eller Solved 2 används som fristående vedförråd med eller utan pallvagnar.

Man kan genom Solved 1 och 2 begränsa intransport av ved till en gång i månaden. Kompletteras sedan pannrummet med solvärme kan vedeldningen, beroende på väderlek, begränsas endast till vinterhalvåret.

Andra fördelar med vedhållarna Solved 1 och 2:

-Engångskostnad vid inköp, vedhållarna är galvaniserade och därmed i princip outslitliga. Det enda som behöver bytas är träpallen när den blir dålig. Ställ gärna vedpallarna på grovt grus-kross så rötas de inte och under vintern fryser de inte heller fast mot underlaget.

-Möjlighet att använda som fristående vedbod.

-Möjlighet att använda tillsammans med vedsäck.

-Möjlighet att måla med önskad färg.

-Hopfällbar och därmed lätt att  förvara.

-Rostar inte.

-Större mängd ved kan tas in i pannrummet vid samma tillfälle.

-Enkelt att flytta de fyllda vedpallarna på pallvagn eller palldragare i pannrummet.

Vill du beställa vedhållare eller få mer information är du välkommen att ringa 070-645 61 60 eller gå in via Kontakt på hemsidan.
Lycka till med din värmeanläggning!

Skisser

Solved Energy Systems