Välkommen

Temat är i dagsläget energi & miljö samt innovation & design. Hemsidan  uppdateras  när nya saker är på gång och kompletteras under hand med intressanta länkar.

På hemsidan beskrivs bland annat en enklare vedeldning i kombination med solvärme och hur du kan minska el-kostnader. Ett sätt att minska elkostnaderna är att installera solceller för el-produktion, ett annat är att köpa vindkraftsel genom så kallade vindandelar.  Är du intresserad av andra energilösningar och energispartips finns de hos energirådgivaren i kommunen.

Ännu en gång välkommen!