Studiebesök

Under året kommer vi att ordna studiebesök på Sörlunda för att visa hur vårt Solved Energy Systems och vår Hushållsberedskap vid strömavbrott fungerar.

Fastbränsleeldning med vedpanna

Solpaneler för varmvatten

Solceller för elproduktion

Eldriven personbil

Hushållsberedskap vid strömavbrott

Ett studiebesök för en grupp Max 10 personer kostar 625 kr.

Ett studiebesök för en till två personer kostar 250 kr.

Barn & ungdomar under 18 år ingen kostnad.

Frågor & bokning på info@innovationigranhed.se eller mobil 070-6456160

 

 

Cirkeln är sluten

I fredags 2/12 2016 hämtade vi vår nya leasingbil, en Nissan Leaf.
Vi åkte ut genom portarna och det kändes som en befrielse att lämna bensin och dieselpåfyllningar.
Bilen gled ljudlöst hem förutom det låga smattret av däckdubben.
Som tidigare nämnts på hemsidan är el-bilen efterlängtad och från och med i fredags är cirkeln sluten, en del av Solved Energy Systems
(Elbil, solceller & solpaneler)
Ja, nu kan vi inte göra så mycket mer när det gäller att vara klimatsmart förutom att skaffa el-cyklar till våren. Motion är ju bra för hälsan.

Solved Energy Systems

Solved Energy Systems är benämningen på ett komplett energisystem som innehåller solpaneler för varmvatten, solceller för el-produktion samt vedeldning. Dessutom ingår en el-bil i konceptet och en sådan kommer att leasas under 2016. För vår del blir det en Nissan Leaf.

Hushållsberedskap vid strömavbrott

En vinter för några år sedan drabbades vi av ett längre strömavbrott som sträckte sig över flera dygn. Vi har sedan huset byggdes 1981 ordnat med öppen spis och vedspis så uppvärmningen var inga problem.  Ett större problem var att få in vatten i huset. Det här blev starten på vad som kan kallas hushållsberedskap hos oss.

Följande åtgärder vidtogs:

-Inköp av omformare för att kunna driva cirkulationspumpen till värmesystemet med bilbatteriet (12 V/230V)

-Senare inköp av ett dieseldrivet elverk med en effekt av 4,5 kW.

-Montering av trefas elkontakt vid vattenpumpen för att kunna ansluta elverket.

-Montering av säkerhetsströmbrytare efter elmätaren för att kunna ansluta  elverket till husets elsystem.

-Inköp av laddningsbara ficklampor med vev.

-Inköp av laddningsbar vevradio.

Det känns bra att ha hushållsberedskap vid strömavbrott, inte minst när avbrotten sker när det är minusgrader utomhus.

 

 

 

 

 

 

Solceller för el-produktion installerat

Ja, nu är de på plats, solcellerna. Under sommaren 2012 monterades tio paneler med en total effekt på 1950 watt. Under hösten 2014 kompletterades med ytterligare tio paneler vilket gör den totala effekten 4 kW (4000 watt).
Vi har sedan starten 2012 producerat cirka 19000 kwh. Detta har under åren medfört att våra elräkningar varit väldigt låga.

Under sommaren 2019 har elproduktion och elförbrukning varit densamma. Detta trots att vi laddar vår elbil på 40 kW. En förklaring till detta är att vi också konsekvent laddar elbilen på dagtid då vår solelanläggning producerar el.

 

Apropå detta med diskussionerna om alternativa energislag!!

Panelerna är anslutna via en växellikriktare till det ordinarie el-nätet. Det känns faktiskt häftigt att vara en liten del i det stora elnätet. Många dagar är vi faktiskt också självförsörjande på el-strömmen då vi inte är några stora förbrukare totalt sett. Skriv några rader på Kontakt om du har synpunkter och/eller frågor.

 

Över 100 grader från solfångaren

Ja, det blir otroligt varmt i solpanelerna under soliga dagar. Under våren 2018 låg ofta vattentemperaturen på 80-90 grader. Vi har sedan april månad endast eldat i vedpannan vid några enstaka tillfällen.

Är du intresserad av detta med  solvärme, solceller och vedeldning? Kolla på den här hemsidan och med energirådgivaren i din kommun!

Solvedanläggningen på den här hemsidan har använts sedan 2007 till stor belåtenhet.

Som jag beskrev i tidningen Ny teknik den 27/3 2013 så är det tack vare solen jag känner mig rik.

Vedhållaren Solved-ett hjälpmedel i vedhanteringen.

Innovation i Granhed har tagit fram  två varianter av vedhållare som är demonterbara och galvaniserade och som gör det lite lättare med veden.  Kombinationsmöjligheterna är många.

Du kan exempelvis använda vedhållaren för att trava veden i,  som en liten vedbod och hållare för vedsäck. För att göra en en vedbod som passar in i omgivningen kan du ex.vis montera träpanel, som stämmer med huset, på vedhållaren Solved 2.

Pris:

Solved 1:  2300 + moms o frakt

Solved 2:  3100 kr + moms o frakt

Vedhållarna Solved

Energispartips och lite annat

Här följer en del tips som kan vara till hjälp.
Om du väljer fastbränsleeldning skall den göras så enkel och rationell som möjligt, jfr www.solvedenergysystems.se. El-förbrukningen i villan som visas på den här hemsidan är mycket låg, ca 5500 kWh/år.

– Byt ut vanliga glödlampor mot så kallade Ledlampor.
– ”Energisparkoka” grönsakerna, kokning ett par-tre minuter och därefter stängs spisplattan av och grönsakerna får bli färdiga i det uppkokta vattnet under 30 minuter.
– Undvik att om möjligt använda energikrävande elpatroner och andra elspiraler.
– Använd kortprogram vid tvätt och disk. Byt ut vitvarorna till nya energisnåla sådana.
– Anslut varmvattenledning till diskmaskinen när varmvatten produceras genom fastbränsleeldning.

– Använd elektrisk vattenkokare för tevattnet/kaffet.
– Köp vindkrafts-el genom vindandelar.
– Vill du nå mysfaktor och ytterligare energibesparing kan vedspisen-braskaminen tändas för den som har sådan.
– Nätverk av människor möjliggör energisamverkan i gemensamhetsanläggningar.
– Välj det uppvärmningsalternativ som passar dig och din familj. Gör det inte krångligt utan finn enkla lösningar för familjens behov och som passar det sociala livet. Det finns många energilösningar och uppvärmningsalternativ. Kolla med energirådgivaren i din kommun!

– Fastbränsleeldning möjliggör nya gröna jobb ex.vis tillsyn/underhåll av olika storlekar av panncentraler.
– Nätverk möjliggör social samvaro för daglediga och andra, det är endast fantasin som begränsar.
– Det som beskrivits ovan har blivit till ett intresse som bland annat visat sig spara stora pengar.
– Fastbränsleeldning är roligt om man gör den enkel att hantera.
– Glöm ej heller den fantastiska solenergin som värmer varmvattnet via solvärmepaneler på taket.

Under juli månad 2012 utrustades  villan, som visas på hemsidan,  med solceller som skall svara för hela eller delar av elförbrukningen. Dessutom kan vi ladda den elbil som skall köpas när rätt bil för våra behov kommer ut på marknaden. Solcellerna har producerat cirka 1000 kwh fram till 13/6 2013 och ger nu i juni cirka 10 kwh per dygn. Vi får se hur det utvecklas över sommaren.

Den 7/4 2011 fanns ett inslag i Riksradions P 1 som handlade om solcellsel, mycket imponerande och intressant.

Lycka till!

Solved 2 som vedbod vid villa och fritidshus

Har du en hög med ved och vill få lite ordning på den inför eldningssäsongen? Saknar du en vedbod eller en enkel vedförvaring vid din villa eller fritidshus?

Vill du ha en i stort sett underhållsfri vedbod som rymmer ca 2 kubikmeter travad och kluven ved? Du kan lägga kort brasved, längre pannved  i Solved 2. Plåttaket skyddar mot regn och eftersom veden i övrigt ligger öppet så torkar den bra. När veden förbrukats kan vedboden lätt monteras ned och förvaras tills ny ved kommer.  De galvaniserade metallprofilerna är enkla att använda. Den här demonterbara vedhållaren gör att du kan lägga in den de lösa delarna  i ett förråd när de inte används.

Vill du göra ett större vedförråd kan sidostyckena på Solved 2 användas som gavlar/stöd för veden.  Ett alternativ är att bygga upp förrådet av flera Solved 2 med ett heltäckande tak. En variant för 8 kubikmeter travad ved håller på att utvecklas. Kolla gärna på nya bilder på hemsidan som kommer under våren 2011.  

Bild på Solved 2, pris mm, hittar du på hemsidan under Solved Energy systems om du klickar längst upp till höger. Beställning sker via Kontakt eller 070-645 61 60.